Logo_download

De aangekondigde fusie tussen Zorggroep Alliade en ZuidOostZorg is afgeblazen. De partijen wilden fuseren om beter in te kunnen spelen op de komende veranderingen in de ouderenzorg en om een toekomstbestendige positie te verkrijgen. De organisaties zeggen sneller en slagvaardiger te kunnen reageren wanneer ze niet fuseren. Dit meldt Zorggroep Alliade. 

Er was in augustus 2013 aangekondigd dat ZuidOostZorg als dochter toegevoegd zou worden aan Zorggroep Alliade. De bestuurlijke fusie, zo stelden de organisaties, zou een toekomstbestendige positie in de zorg voor ouderen realiseren voor beide organisaties. Daarbij wilden de organisaties door de fusie beter op de aankomende veranderingen in de ouderenzorg in kunnen spelen. 
 
De mogelijkheden van de fusie zijn de afgelopen maanden door de beide instellingen verkend. De partijen zeggen nu dat een fusie voordelen heeft, maar ze hebben verschillende opvattingen over hoe die voordelen gerealiseerd zouden moeten worden. Ook zou een fusie de snelheid en slagvaardigheid in het handelen van de organisaties nadelig beïnvloeden. Daarom hebben de bestuurders besloten het fusieproces niet door te zetten. En toekomstige samenwerking op onderdelen van de organisaties wordt niet uitgesloten. 
 
© Nationale Zorggids