Normal_verpleegkunde__palliatieve_zorg__ouderenzorg

Er is een HKZ-keurmerk voor zzp'ers in de zorg op komst! Het HKZ-keurmerk is een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk voor alle zelfstandige verpleegkundigen, (kraam)verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg.

Het keurmerk heeft als belangrijkste doel de kwaliteit van zelfstandigen in de zorg aantoonbaar te maken. Deze zzp’ers kunnen met het keurmerk laten zien dat ze aan de complexe eisen en regelgeving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voldoen. Het keurmerk helpt zzp’ers om de kwaliteit van hun zorg- en dienstverlening aan te tonen aan opdrachtgevers en cliënten. Opdrachtgevers en cliënten hebben op hun beurt de zekerheid dat een zzp’er met het keurmerk kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

De kwaliteitswet Wkkgz geldt sinds 1 januari 2016 voor alle zorgaanbieders, dus zowel voor zorginstellingen als zzp’ers. Dit betekent dat je als zelfstandig verpleegkundige aan dezelfde eisen op het gebied van kwaliteit en ondernemen moet voldoen als een zorginstelling. Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn is ontstaan omdat de branche van samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers en bemiddelende partijen* behoefte hadden aan een onafhankelijk keurmerk dat de kwaliteit van zzp’ers inzichtelijk maakt. De positie van zzp’ers in de zorg is uitdagend, niet alleen als het gaat om ondernemerschap en op fiscaal vlak maar ook op het gebied van kwaliteit.

Lex Tabak, specialist zzp’ers in de zorg: “Met het HKZ keurmerk weet een opdrachtgever direct dat hij met een gedegen ondernemer te maken heeft. We willen de branche van zelfstandigen in de zorg hiermee beter organiseren en ook de terechte zorgen die leven bij de regering het hoofd bieden."

"De wet- en regelgeving voor zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden is de afgelopen twee jaar flink toegenomen. ZZP’ers die in de zorg werkzaam zijn, kunnen zich vanaf nu voorbereiden op het certificeringstraject om het keurmerk te verkrijgen. Dat geeft duidelijkheid – want ga er maar aan staan; uitzoeken waar je allemaal aan moet voldoen – en biedt zekerheid richting opdrachtgevers. Tot op heden hebben zzp’ers geen mogelijkheid gehad om aan te tonen dat zij voldeden aan alle eisen die de wet aan hen stelt. Met dit keurmerk is die mogelijkheid er wel. En als je de certificering behaalt, heb je in één keer alles geregeld en kun je laten zien dat je je zaken goed op orde hebt.”

Zzp’ers kunnen zich nu al voorbereiden op certificering. Vanaf januari 2019 kunnen zij dan het certificeringstraject doorlopen in een online omgeving voor het uploaden van documentatie en invullen van bedrijfsinformatie, gevolgd door een interview met een Certificerende Instelling. Bij het goed doorlopen van deze twee stappen, volgt een certificering voor een periode van drie jaar.

Lex Tabak: “We zijn echt heel blij met deze belangrijke ontwikkeling. Het aantal zzp’ers in de zorg groeit explosief en dit zal de komende tijd alleen maar blijven toenemen. Het is vooral daarom heel goed dat het keurmerk er nu is om ook de kwaliteit van de Nederlandse zorg te blijven waarborgen. Want daar is iedereen bij gebaat, zowel de afnemer als de aanbieder van zorg. Geïnteresseerde zorgaanbieders en zzp’ers met interesse kunnen nu al bij ons terecht voor meer informatie.”

Over HKZ

HKZ is schemabeheerder en beheert de norm en het certificatieschema en houdt een centraal register bij van gecertificeerde zzp’ers. HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim dertig branches in Zorg en Welzijn. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met het keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Het HKZ-keurmerk wordt afgegeven door Certificerende Instellingen.

Betrokken organisaties

Organisaties betrokken bij de totstandkoming van het HKZ-keurmerk voor zzp’ers:

Zzp-Collectieven: Coöperatie Dichtbij (Thuiszorg Dichtbij) en Coöperatie Thuisbasis Brabant

Brancheorganisatie zzp’ers in de zorg: SoloPartners

Beroepsvereniging kraamzorg: Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBVK)

Bemiddelende organisaties: HappyNurse, Zorgzuster, Tiade, Qareworkpartners, Pidz, Puurzorg, Particuliere Thuiszorg Nederland, CareMatch en De Nederlandse Zorgbemiddelaar (DNZB).

(Dit is een advertorial van Thuiszorg Dichtbij)