Normal_vaccinatie_prik

Van de groep mensen die verhoogd risico lopen op complicaties bij griep, ontving in 2019 bijna 53 procent een griepvaccinatie. In 2018 was dit ruim 51 procent en in 2017 nog 50 procent. Dit meldt onderzoeksinstituut Nivel dat het aantal griepvaccinaties jaarlijks nauwgezet volgt, in opdracht van het RIVM. 

Tijdens de griepvaccinatiecampagne van 2019 werd ruim 18 procent van de Nederlandse bevolking (3,1 miljoen mensen) gevaccineerd. Van de mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties bij griep, kreeg bijna 53 procent een vaccinatie. Het gaat hierbij om mensen van 60 jaar en ouder, en mensen die een verhoogd risico lopen vanwege een medische aandoening. Zij ontvangen hiervoor in het najaar een uitnodiging van de huisarts.

65 jaar en ouder

De hoogste vaccinatiegraad (71 procent) werd gezien bij mensen van 65 jaar en ouder, die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden. Bij mensen tussen 60 en 64 jaar zonder medische indicatie was de vaccinatiegraad het laagst (29,5 procent).

Bron: Nivel, https://nivel.nl/nl/nieuws/2019-opnieuw-een-lichte-stijging-van-het-aantal-griepvaccinaties, geraadpleegd 16/10/2020
Door: Nationale Zorggids