Normal_vaccin_inenten_prik

De Gezondheidsraad adviseert om de komende jaren door te gaan met de uitvoering van het programma voor vaccinatie tegen pneumokokken zoals dat dit najaar van start is gegaan. Dat betekent dat de oudste mensen het eerst vaccinatie aangeboden krijgen. De raad adviseert met deze aanpak door te gaan tot alle mensen van 60 tot 80 jaar aan de beurt zijn geweest. Dat schrijft de raad aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. 

In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad mensen tussen 60 en 80 jaar eens in de vijf jaar een vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken. Naar aanleiding daarvan is een programma opgezet, het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV). Dat programma voorzag erin om vanaf najaar 2020 te gaan vaccineren, waarbij telkens mensen van 60, 65, 70 en 75 jaar een uitnodiging zouden krijgen. Toen de coronapandemie uitbrak, vroeg Blokhuis aan de raad of de pandemie aanleiding zou moeten zijn het NPPV aan te passen. De Gezondheidsraad adviseerde om de bij de uitvoering voorrang te geven aan de oudsten, omdat die het meest kwetsbaar zijn. En dat advies is overgenomen, waardoor in 2020 en 2021 alle 70- tot 79-jarigen vaccinatie aangeboden krijgen tegen pneumokokken.

Weinig ernstige gevallen 

Het aantal gevallen van ernstige pneumokokkenziekte ligt tijdens de pandemie laag, maar ouderen vormen nog steeds de belangrijkste risicogroep. De Gezondheidsraad adviseert daarom de herziene uitvoering van het NPPV voort te zetten totdat alle mensen van 60 jaar en ouder een eerste keer gevaccineerd zijn. Dit houdt in dat jaarlijks de oudste groepen die nog niet gevaccineerd zijn, een uitnodiging krijgen.

Ook luidt het advies om het programma opnieuw te beoordelen als de gehele groep 60- tot 80-jarigen eenmaal een uitnodiging voor pneumokokkenvaccinatie heeft gehad en de eerste vijfjaarlijkse herhalingen nodig zijn. Naar verwachting is dat in 2024 het geval. Een reden om eerder een herbeoordeling uit te voeren kan zijn dat er nieuwe vaccins beschikbaar komen, die mogelijk een langere beschermingsduur hebben dan het huidige vaccin.

Door: Nationale Zorggids