Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil dat er meer passende huisvesting komt om aandachtsgroepen op de woningmarkt te helpen. Het gaat onder meer om ouderen met een zorgvraag, maar ook om dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders en andere spoedzoekers. Zij worden het hardst geraakt door de toenemende woningnood en de coronacrisis. Ollongren heeft een interbestuurlijke werkgroep gevraagd om met adviezen voor een brede aanpak te komen. Zij publiceren in juli hun rapport. Dit meldt Rijksoverheid. 

Wonen is meer dan een dak boven het hoofd. Daarom kijkt de werkgroep, onder leiding van Bernard ter Haar, hoe beleidsterreinen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en integratie effectiever met elkaar zijn verknopen. Met als ambitie ervoor te zorgen dat iedereen in 2030 een prettig en betaalbaar (t)huis heeft.

Financiële bijdrage

Er is voor 2020 en 2021 een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor brede huisvesting van aandachtsgroepen. Van het geld uit 2020 kregen 59 gemeenten een financiële bijdrage, waardoor zij op korte termijn bijna 12.5400 woningen en woonplekken versneld kunnen opleveren. Verder werkt Ollongren een regeling uit waarbij voor 2021 en voor 2022 een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar komt voor het stimuleren van geclusterd wonen voor ouderen.

Door: Nationale Zorggids