Normal_pexels-pavel-danilyuk-7317664

In maart 2021 stierven 1.611 mensen aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Het totaal aantal coronadoden komt daarmee volgens de voorlopige cijfers tot en met maart op 28.741. Het aandeel aan corona overleden mensen dat zorg kreeg vanuit de Wet langdurige zorg, zoals mensen in verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, nam in maart af tot 31 procent. Dit meldt CBS. 

De maandelijkse sterfte aan Covid-19 was in maart het laagst sinds eind september de tweede coronagolf begon. Er overleden 37 procent minder mensen aan corona dan in februari. De cijfers over de doodsoorzaken zijn gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen van een arts, die het CBS ontvangt van de gemeente waar iemand is overleden.

Bijna 500 Wlz-zorggebruikers overleden aan Covid-19

In maart 2021 overleden 499 gebruikers van langdurige zorg vanuit de Wlz aan Covid-19, ruim 850 minder dan in februari. Van de 28.741 mensen die sinds maart 2020 stierven aan vastgestelde of vermoedelijke corona, ontvang 56 procent (16.079 mensen) zorg vanuit de Wlz. Het aandeel aan corona overleden mensen dat Wlz-zorg kreeg nam in maart af tot 31 procent. In week 12 (22 tot en met 28 maart) was dat nog maar 26 procent.

Met 11 procent van de sterfgevallen werd corona in maart een minder vaak voorkomende doodsoorzaak van Wlz-zorggebruikers; in januari was het nog 37 procent. Ook in de overige bevolking nam dit aandeel af: van 18 procent in januari naar 12 procent in maart.

Door: Nationale Zorggids