Normal_hersenen

De Hersenstichting hoopt dat in het regeerakkoord ook aandacht wordt besteed aan het stijgende aantal mensen met een hersenaandoening. Want als we niets doen, zal het aantal Nederlanders met een hersenaandoening en hun ziektelast de komende jaren fors toenemen. Zo blijkt uit onderzoek dat het aantal patiënten dat in 2040 een beroerte heeft gehad met 54 procent stijgt ten opzichte van 2015, het aantal dementiepatiënten met 115 procent en het aantal mensen met de ziekte van Parkinson met 71 procent. Deze explosieve stijging heeft een enorme impact op de gehele samenleving. Dit meldt ANP Expert Support. 

"Naast de hoge draaglast en lijdensdruk voor zowel mensen met een hersenaandoening als hun naasten, is ook de draaglast voor de samenleving hoog. Hoge kosten door intensieve zorg en begeleiding gecombineerd met de gemiste arbeidsproductiviteit van patiënt en mantelzorgers. Alleen de zorgkosten bedragen momenteel al 25 miljard euro per jaar. Het nieuw te vormen kabinet moet investeren in meer kennis en innovatie om hersen- en psychische aandoeningen beter te begrijpen, voorkomen, behandelen en zo mogelijk genezen. Om zo op de lange termijn de kosten te beperken", aldus Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting.