Wereldwijd explosieve groei van aantal mensen met ziekte van Parkinson

In 25 jaar tijd is het aantal mensen met de ziekte van Parkinson wereldwijd verdubbeld. Naar verwachting vindt er in 2040 een verdere verdubbeling plaats. Ook in Nederland is er een explosieve groei van het aantal parkinsonpatiënten en zit de toename in een versnelling. Hoe dat kan? Milieuvervuiling lijkt hierin een grote rol te spelen, met name landbouwgif. Dit meldt NOS. 

Neuroloog Bas Bloem ziet ook in Nederland een verband. Het lijkt erop dat er in de bollenstreek meer parkinsonpatiënten zijn dan elders. Hij noemt parkinson ook een man-made disease, grotendeels dan. De ziekte is dus voor een groot deel te voorkomen als het gebruik van landbouwgiffen wordt tegengegaan. Maar ook als bepaalde onkruidverdelgers worden verboden, zullen er ook in de komende tientallen jaren nieuwe gevallen van parkinson bij komen. De ziekte ontstaat namelijk na levenslange blootstelling. “Je krijgt parkinson niet van oud worden, maar hoe ouder je bent, hoe langer ook je totale blootstelling aan giftstoffen.”

Glyfosaat

Ongeveer vijfhonderd vormen van landbouwgif zijn in Nederland nog in gebruik, waaronder glyfosaat. Er bestaan ongeveer tien studies die een verband tussen dit  gif en de ziekte van parkinson leggen. Echter is nog niet met zekerheid te stellen dat glyfosaat een oorzaak van de ziekte is.

Progressieve hersenziekte

De ziekte van Parkinson is niet dodelijk, maar wel progressief. “Parkinson is een van de akeligste dingen die je als mens kunt overkomen”, stelt Bloem. Mensen verliezen hun motorische vaardigheden, denkvermogen en zien een verslechtering van hun seksualiteit, plassen, poepen en slapen.

Lees ook: 'Verband tussen hoge aantal parkinsonpatiënten in Betuwe en pesticiden' 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky