Mensen met TIA en beroerte tijdens corona minder vaak naar huisarts

Patiënten zochten vorig jaar minder vaak medische hulp, als ze plotseling de kracht verloren in een arm of niet meer uit hun woorden kwamen. Artsen zagen 29 procent minder beroertes en 37 procent minder TIA’s tijdens de eerste golf, en in de maanden hierna is deze zorg niet ingehaald. Dit blijkt uit door ZonMw-gefinancierd onderzoek van het Erasmus MC in de regio Rotterdam, dat vandaag verschijnt in Neurology. De Hartstichting is bang dat beroerteslachtoffers in de huidige lockdown opnieuw zorg vermijden. De organisatie drukt mensen op het hart direct 112 te bellen bij klachten van een beroerte. Dat meldt de Hartstichting.

De coronapandemie werpt extra drempels op om hulp te zoeken bij klachten van een beroerte. Dat concluderen onderzoekers van het Erasmus MC, na analyse van huisartsgegevens van zo’n 167.000 mensen in de regio Rotterdam. Het ging om gegevens van maart tot december 2020.

Effect van lockdown

De onderzoekers zagen met name in de eerste golf, van maart tot mei 2020, een sterke afname van het aantal mensen dat zich bij een arts meldde met beroerte-klachten. Evelien de Schepper, huisarts-epidemioloog bij het Erasmus MC: “Het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven tijdens de lockdowns, kan ertoe hebben geleid dat mensen geen hulp zochten ondanks alarmsymptomen. Vervolgonderzoek met gegevens uit andere regio’s moet bevestigen of het beeld daar hetzelfde is.”

Zorg later niet ingehaald

In de maanden na de eerste lockdown steeg het aantal beroerte-diagnoses wel weer, maar van een inhaaleffect was geen sprake: over het hele jaar 2020 waren er minder diagnoses. In de ziekenhuisregistraties van 2020 daalde het aantal opnames voor TIA, een tijdelijke beroerte, met 15 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Exacte, landelijke cijfers over het aantal mensen dat onbehandeld bleef voor een beroerte en TIA, zijn er nog niet. Maar het is aannemelijk dat mensen onnodige gezondheidsschade hebben opgelopen.

Hartstichting: resultaten zijn zorgwekkend

Floris Italianer, directeur Hartstichting: “Mensen vinden het vaak al moeilijk genoeg om de ernst van de beroertesignalen in te schatten. Waardoor zij niet direct hulp zoeken. Corona lijkt dit nog verder te bemoeilijken. We vrezen dat mensen onnodige gezondheidsschade oplopen. Want dit is geen zorg die je uit kunt stellen. Bij beroerteklachten moeten mensen snel gezien worden door een arts. Ook bij een TIA is behandeling vaak nodig, om een ernstige beroerte te voorkomen.”

Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm!

De Hartstichting vraagt aandacht voor de signalen van beroerte en roept mensen op bij een van deze signalen direct medische hulp in te schakelen, bij voorkeur via 112. Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 40.000 mensen een beroerte en zo’n 54.000 mensen een TIA.

Door: Nationale Zorggids