Ouderen en naasten tevreden over ‘Sociaal arrangeren’

Ouderen en naasten, zoals mantelzorgers, zijn tevreden over het in 2021 geïntroduceerde Sociaal arrangeren. De gemeente Nijmegen, zorgverzekeraar VGZ, Buurtzorg, NEO Huisartsenzorg, ZZG zorggroep en Sterk sociaal netwerk, werken sinds vorig jaar samen met als doel de ouderen in Nijmegen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, met behoud van eigen regie, ontlasting van mantelzorgers en optimale afstemming van zorg en welzijn. Een sociaal arrangeur – een sociaal werker met expertise ouderen – vervult hierin een centrale rol. Dit meldt VGZ. 

Ouderen met kwetsbaarheden op meerdere leefgebieden worden voor het project aangemeld door hun huisarts of wijkverpleegkundige. De sociaal werker komt op huisbezoek en bespreekt met de oudere en naasten welke ondersteuning nodig is en welke activiteiten de oudere in zijn of haar leven belangrijk vindt. Vervolgens komt de sociaal werker met een plan, waarin is verwerkt welke professionele zorg passend is en welke zorg aan vrijwilligers en mantelzorgers kan worden overlaten. Ook staat hierin hoe een oudere zo veel mogelijk de eigen regie kan houden.

De sociaal werker blijft aanspreekpunt voor de professionals, vrijwilligers en mantelzorgers betrokken bij de zorg van een oudere. De pilot Sociaal arrangeren maakt gebruik van wat er voor de oudere aanwezig is in de wijk.

Sociaal netwerk versterken

Het doel van Sociaal arrangeren is het versterken van het sociale netwerk rondom de oudere. Hiermee kunnen angsten, eenzaamheid en crisissen worden verminderd en verbetert de kwaliteit van leven van de kwetsbare oudere. Ook helpt het om de overbelaste mantelzorgers structureel te ondersteunen en om huisartsen en wijkverpleegkundigen te ontlasten.

Minder eenzaam

Uit onderzoek van hbo-verpleegkundigen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen blijken de eerste ervaringen en resultaten veelbelovend. Ouderen zijn minder eenzaam en hun naasten voelen zich minder belast. Deelnemers vinden het een veilig gevoel dat er interprofessionele overleggen plaatsvinden. Ouderen vinden de gesprekken fijn en waarderen het luisterend oor van de sociaal werker. Ook vinden ze alles wat dankzij de sociaal werker wordt  gerealiseerd is een belangrijke steun in de rug.

De pilot duurt ook nog dit jaar. Aanmelden kan nog via de huisarts  (Gezondheidscentrum Brakkenstein, Medisch centrum St. Anna en Gezondheidscentrum Danielsplein) of wijkverpleegkundige van ZZG zorggroep en Buurtzorg.

Door: Nationale Zorggids