Implementatie valpreventie in eerstelijnszorg is zinvol en nuttig maar complex

Een derde van de 65-plussers en de helft van de 75-plussers valt minstens eenmaal per jaar. Dit heeft soms grote negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen. Er zijn effectieve valpreventieve interventies beschikbaar, maar deze zijn vaak nog onvoldoende geïmplementeerd in de eerstelijnszorg. Volgens eerstelijnszorgverleners zijn factoren zoals goede samenwerking, adequate vergoedingen en motivatie van patiënten belangrijk voor succesvolle implementatie. Dit meldt Tilburg University.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Wytske Meekes (Tranzo, Tilburg University) naar factoren die de implementatie van valpreventie beïnvloeden in de dagelijkse praktijk van huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, fysio- en oefentherapeuten. De aanbevelingen uit het promotieonderzoek bieden handvaten om valpreventieve zorg structureel aan te bieden aan kwetsbare oudere patiënten in de eerstelijnszorg. Hiermee kan een belangrijke bedreiging voor de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van kwetsbare ouderen worden aangepakt.

Zorg op maat

Uit dit onderzoek blijkt dat diverse factoren de implementatie en uitvoering van valpreventie kunnen belemmeren en bevorderen. Patiënten met een hoog valrisico hebben vaak zorg op maat nodig. De resultaten benadrukken de sleutelrol die praktijkondersteuners spelen bij het bieden van valpreventieve zorg in de huisartsenpraktijk. Praktijkondersteuners brengen in beeld welke kwetsbare ouderen een hoog valrisico hebben, wat de onderliggende oorzaken zijn en verwijzen, in overleg met de huisarts, patiënten door naar geschikte interventies.

Motiveren

Daarnaast gaven eerstelijnszorgverleners aan dat het belangrijk is om kwetsbare ouderen te motiveren deel te nemen aan valpreventieve interventies. Naast een rol voor zorgverleners en ouderen zelf, ligt hier ook een maatschappelijke taak. Het is van belang om beleid te ontwikkelen dat een gezonde leefstijl en vitaal ouder worden breed ondersteunt.

Tot slot laten de resultaten zien dat valpreventieve beweeginterventies, aangeboden in de dagelijkse praktijk, een positieve impact hebben. Ze verminderen de valincidentie en valangst, en verbeteren motorische aspecten als balans, spierkracht en stabiliteit van kwetsbare ouderen. 

Door: Nationale Zorggids