Ouderen niet de oorzaak van drukte op spoedeisende hulp

Vaak wordt gedacht dat het vooral de ouderen zijn die zorgen voor de grote toename van de drukte op de spoedeisende eerste hulp (SEH’s) van de laatste jaren. Het aantal ouderen (70+) dat de SEH bezoekt is de afgelopen jaren weliswaar toegenomen, maar die stijging is niet groot genoeg om de toegenomen drukte op de SEH’s te verklaren. Dit meldt het Nivel. 

Het aantal ouderen dat de SEH bezoekt groeit, maar dit aantal groeit mee met het aantal oudere nin de Nederlandse populatie. Een beperkt aandeel van de ouderen (9 procent) wordt na een SEH-bezoek opgenomen in het ziekenhuis.

Tegen verwachtingen in

Tegen de verwachting in laat het absolute aantal ouderen dat de SEH bezoekt maar een kleine stijging zien in de periode van 2016 – 2019. In 2016 waren er in totaal 696.005 SEH-bezoeken van ouderen van 70+. In 2019 waren dit 730.358 SEH-bezoeken. Het gaat om een verschil van circa 34.000 bezoeken, oftewel een stijging van 20 naar 23 bezoeken door ouderen per SEH per dag. En dat is maar een beperkte stijging.

Als de aantallen ouderen niet de verklaring zijn voor de drukte op de SEH’s, dan is het goed om andere mogelijke verklaringen nader te onderzoeken. Denk hierbij aan onderzoek naar veranderingen in de complexiteit van de problematiek die ouderen presenteren waardoor er meer tijd per bezoek nodig is, de ontwikkeling van het zorgaanbod, en de doorstroom van ouderen na diagnose en eerste behandeling.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/drukte-op-de-seh-aantal-ouderen-niet-de-oorzaak, geraadpleegd op 3-11-2022