Normal_dementie__wijkverpleging__thuiszorg__ouderenzorg__ouderen

In het nieuwe kwaliteitskompas ouderenzorg is afscheid genomen van de personele bezettingsnorm. Oppositiepartij SP is tegen deze plannen omdat het een klap in het gezicht zou zijn van zorgverleners die juist zo hard voor deze bezettingsnorm hebben gestreden. Het wordt op deze manier alleen maar lastiger om ouderenzorgmedewerkers te krijgen en behouden. De personele bezettingsnorm is juist in het leven geroepen om de kwaliteit van zorg aan ouderen in verpleeghuizen op niveau te houden. Dit meldt Skipr.

Als er meer verzorgingshuizen verdwijnen, dan wil SP-voorzitter Lilian Marijnissen dat er overal zorgbuurthuizen komen. Het eerste zorgbuurthuis is onlangs geopend in Oss en biedt plek voor ouderen mét hun (al dan niet zorgbehoevende) partner. Daarnaast heeft zo’n buurthuis een inloopfunctie voor andere ouderen in de buurt die eenzaam zijn. “Door mensen de keuze te geven om oud te worden in een zorgbuurthuis, komen er bestaande woningen beschikbaar.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky