Normal_pexels-pixabay-259249__1_

Zorginstellingen voor ouderen hebben last van sterk gestegen energiekosten. De Kamer debatteert met minister Helder (Langdurige Zorg) over compensatiemaatregelen. Dit meldt de Tweede Kamer.

In het najaar van 2022 werd duidelijk dat ouderenzorginstellingen werden geconfronteerd met hoge energierekeningen. De Kamer bespreekt de maatregelen die het kabinet sindsdien heeft genomen.

Prijsstijging

Hoewel de winter inmiddels achter ons ligt, is dit debat nog steeds hard nodig, benadrukt Maeijer (PVV). Ze wijst op prijsstijgingen tot wel 200 procent bij zorginstellingen. Ouderen worden soms letterlijk in de kou gezet, zegt Dijk (SP). Waarom staat de minister dat toe? Bevers (VVD) vindt juist dat het kabinet adequaat heeft gereageerd op het probleem.
 
Er zijn verschillende maatregelen getroffen, reageert de minister. Zo is voor 2022 een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om zorgaanbieders te compenseren. Daarnaast zijn de Wlz-tarieven voor 2023 tussentijds verhoogd met een extra bedrag van 600 miljoen euro.

Waarschuwing

Mohandis (PvdA) waarschuwt dat veel zorginstellingen op dit moment een nieuw energiecontract moeten afsluiten, met een verdubbeling of verdrievoudiging van het tarief tot gevolg. Kan het kabinet het noodfonds doortrekken naar 2024?
 
De energieprijzen zijn inmiddels gehalveerd ten opzichte van augustus 2022, antwoordt de minister. Maar, erkent ze, de bredere gevolgen van de inflatie zijn zeker niet verdwenen. De normale tarievensystematiek houdt echter al rekening met loon- en prijsontwikkelingen. Volgens Helder zullen de tarieven in 2024 dus in principe kostendekkend zijn.
 
Den Haan (Fractie Den Haan) vreest voor mogelijke ontslagen in de zorg als instellingen de energiekosten niet meer kunnen ophoesten. Ze vraagt hoe de minister dit "horrorscenario" gaat voorkomen.
 
Helder raadt instellingen aan om vooral geen personeel te ontslaan, maar te bekijken hoe ze slimmer kunnen werken. Ze noemt het belangrijk dat zorgorganisaties blijven kijken naar de kwaliteit van hun bedrijfsvoering.

Verduurzaming en isolatie

Inzetten op verduurzaming en isolatie is volgens Sahla (D66) de enige structurele oplossing voor hoge energielasten. Ze vindt het belangrijk dat niet alleen de grote, maar ook de kleine zorgaanbieders de mogelijkheid krijgen om te verduurzamen.
 
Er is 42 miljoen beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de zorg, reageert Helder. Via de brancheorganisatie van de kleinschalige zorgaanbieders heeft ze extra aandacht voor de ondersteuning van kleinere organisaties.
 
De Kamer stemt op 16 mei over de ingediende moties.
 
Door: Nationale Zorggids