DSW-bestuurder pleit voor verzorgingshuis 2.0

DSW-topman Aad de Groot ziet wel heil in een nieuwe variant van het verzorgingshuis, waarbij ouderen zelfstandig wonen, maar zorg, voorzieningen en activiteiten op pantoffelafstand hebben. Er is hoe dan ook een omslag nodig in de ouderenzorg, want het systeem van nu piept en kraakt. Een steeds groter wordende groep ouderen is eenzaam. Dit melden NOS en Alzheimer Nederland.

In De Groots’ verzorgingshuizen wonen ouderen met een zorgbehoefte samen met gezonde ouderen. Mensen kunnen elkaar zo helpen, door bijvoorbeeld voor elkaar te koken of boodschappen te doen. Ouderen worden volgens de DSW-bestuurder vaak gezien als kostenpost, terwijl ze nog een flinke bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. “En het belangrijkste is dat mensen een hogere kwaliteit van leven hebben.”

Dementievriendelijke buurt

Alzheimer Nederland is het met hem eens dat een andere manier van samen wonen en leven noodzakelijk is, maar het mag volgens de organisatie nog een stap verder dan De Groot voorstelt. Er is namelijk niet genoeg personeel om verzorgingshuizen mee te vullen. Alzheimer Nederland is voor dementievriendelijke buurten, waarin thuiswonende ouderen de hulp krijgen die zij nodig hebben. In de buurten wonen ook gezinnen en jongeren, die ouderen helpen onderdeel te blijven van de maatschappij. Een belangrijk aspact van zo’n dementievriendelijke buurt is een gezamenlijke ontmoetingsplek, die de drempel verlaagt om elkaar te helpen. Mensen die formele en informele zorg krijgen, kunnen langer thuis blijven wonen en in sommige gevallen nooit naar het verpleeghuis verhuizen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky