Normal_doctor-and-the-patient-2022-02-02-04-52-21-utc-min__1_

Zorginstellingen hebben verplicht een klachtenfunctionaris in huis, maar cliënten én medewerkers weten vaak niet van het bestaan af. Veel mensen weten vaak niet waar ze met een klacht over een verpleeg- of verzorgingshuis terecht kunnen. Dit meldt Omroep Flevoland. 

Zorgverleners moeten cliënten op de hoogte stellen van de klachtenregeling van een zorginstelling, maar dat gebeurt niet eenduidig. Volgens Jord van der Woude van Zorgklacht.nl is informatie hierover lang niet altijd makkelijk te vinden. Als het aan hem ligt, wijzen zorgverleners hier in gesprekken op, maar komt de informatie ook beter op websites van de instellingen te staan. Ook in de wachtkamers zou er meer aandacht voor moeten komen.

Niet durven klagen

Van der Woude adviseert mensen wel eerst om het gesprek aan te gaan met de veroorzaker van de klacht. Een klacht indienen bij een functionaris zou de boel wellicht kunnen escaleren. Mensen die de functionaris wel weten te vinden, durven soms niet te klagen. Ook niet direct bij de zorgverlener in kwestie. “Als je klaagt kan het zijn dat de ban slechter wordt. Dat zou niet zo mogen zijn, maar in de praktijk kan de relatie wel vertroebelen”, aldus Van der Woude.

Financiering

Hij vermoedt dat er een reden is at klachtenfunctionarissen niet altijd vindbaar zijn, omdat deze geld kosten. Zorginstellingen hebben er vooral financieel belang bij om een extern ingehuurde functionaris niet al te toegankelijk te maken. Daarom denkt Van de Woude dat de financiering ervan anders moet zonder de kosten bij de zorgaanbieder te leggen.

Door: National Zorggids / Johanne Levinsky