Nog steeds veel kwetsbare ouderen op SEH; zo pakken ziekenhuizen het aan

Sinds 2022 neemt het aantal mensen van 70 jaar en ouder op de spoedeisende hulp weer toe. Ziekenhuizen vinden het lastig om minder kwetsbare ouderen hier op te nemen. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is twee jaar geleden vastgelegd dat ziekenhuizen in 2025 20 procent minder ouderen met een matige gezondheid onnodig opnemen op de SEH of een verpleegafdeling. Dit meldt NOS. 

Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijkt dat veel ziekenhuizen niet over harde cijfers beschikken en geen monitoringswijze hebben vastgelegd. De Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (VSHA) denkt ook niet dat de doelstelling per 2025 gehaald wordt. Voorzitter David Baden vindt dat het echt anders moet; juist het ziekenhuis is een gevaarlijke plek voor kwetsbare ouderen. Zij hebben daar een hoger risico op complicaties zoals blaas- en longontstekingen.

Grotere kans op overlijden na opname SEH

Een derde van de kwetsbare ouderen die acuut wordt opgenomen op de SEH komt binnen een jaar te overlijden. Nog eens een derde houdt er problemen met zelfstandig en cognitief functioneren aan over. 20 procent belandt na een maand nogmaals op de spoedeisende hulp. Het probleem met kwetsbare ouderen is echter dat er vaak geen hulp voor ze beschikbaar is op andere plekken. Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam ontving in 2023 zestig ouderen op de SEH zonder medische noodzaak. Er was simpelweg geen andere plek om ze op te vangen. Volgens het ziekenhuis was een tijdelijk verblijf in het verpleeghuis een betere oplossing geweest, maar ook daar is geen ruimte voor acute opnames.

Kwetsbaarheidsscreening Haaglanden Medisch Centrum

Vier jaar geleden is afgesproken dat elk ziekenhuis altijd over een klinisch geriater beschikt. Onnodige opnames voorkomen ziekenhuizen veelal door 70-plussers te screenen op kwetsbaarheid: is de oudere gevallen? Heeft de oudere dementie? Komt de oudere uit een verpleeghuis? Of maakt de oudere een fragiele indruk op de verpleegkundige? Sinds 2 jaar screent het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) ouderen op deze wijze. Kan één kwetsbaarheid worden afgevinkt? Dan komt de afdeling ouderengeneeskunde in beeld. Dankzij deze werkwijze kan het HMC ouderen sneller vanaf de SEH naar een verpleeghuis krijgen. Ook worden minder ouderen na een bezoek aan de SEH opgenomen in het ziekenhuis.

Intensieve samenwerking met huisarts

In het Maasziekenhuis is er intensieve samenwerking met de huisarts, wijkverpleging en mantelzorgers. Gaat het thuis echt niet meer, dan kan een huisarts een gespecialiseerde verpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde van het ziekenhuis oproepen. Het hospitaal in Boxmeer heeft ook een herstelkliniek voor ouderen die niet in het ziekenhuis horen, maar ook nog niet naar huis kunnen. Dankzij deze afdeling belandden er in 2023 7 procent minder 75-plussers op de SEH.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky