Geen plek in het verpleeghuis: waar kunnen ouderen straks terecht?

Het aantal ouderen dat verpleeghuiszorg nodig heeft groeit de komende 15 jaar met meer dan honderdduizend. Maar bijna 75 procent van hen heeft straks geen plek in een verpleeghuis, stelt ABF Research. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Dan zijn er ook nog ouderen die wel zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, maar daarvoor een aangepaste woning nodig hebben. Voor hen zijn moeten er in 15 jaar tijd ruim een 250.000 extra woningen gebouwd worden, maar zijn die er straks wel?

Vervijfvoudiging personeelstekorten

Maar ook de verpleeghuiszorg heeft het nu al zwaar: in 2023 was er een tekort van ruim 10.000 zorgverleners en dat aantal is over tien jaar waarschijnlijk vijf keer groter. Dit is een van de redenen waarom ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Maar vanwege de vergrijzing hebben straks meer 75-plussers zware verpleeghuiszorg nodig. Het aantal bedden groeit met 30.500, terwijl er de komende 15 jaar ruim honderdduizend extra plekken nodig zijn.

Ouderen met dementie blijven buiten verpleeghuis

Meer dan 75.000 ouderen dus verpleeghuiszorg buíten het verpleeghuis krijgen. ABF Research stelt dat dit vooral ouderen met dementie zullen zijn. Dit betekent volgens de onderzoekers niet meteen dat ouderen een slechtere toekomst in het vooruitzicht hebben, maar wel betekent dit dat de zorg én samenleving zich moeten voorbereiden op extramurale zorg aan ouderen. “Er moeten zorgplekken voor die mensen worden gebouwd, en de personele bezetting moet erop worden aangepast.”

Regels aanpassen

Als het aan brancheorganisatie ActiZ ligt past Nederland de regels aan over de aanspraak op zorg, maar ook over de financiering en kwaliteitsnormen. Ook moet er meer geld naar wijkverpleging, huisartsen en fysiotherapeuten. En dan is er nog de noodzaak van ouderenhuisvesting. Hoogleraar Robbert Huijsman stelt dat er wijken gebouwd moeten worden met in het hart een verpleeghuis. Daaromheen komen woningen voor ouderen én gezinnen, zodat de ouderen middenin de samenleving blijven staan.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky