9 procent van de dochters van 80-plussers zwaar belast door mantelzorg

Dochters met ouders van 80 jaar of ouder gaven in 2022 vaker mantelzorg dan zonen. Ook waren ze vaker zwaar belast. Bijna 10 procent van de dochters was in 2022 zwaar belast door mantelzorgtaken. Dit meldt CBS. 

Het aantal 80-plussers is in het afgelopen decennium toegenomen met 25 procent. Het aantal kinderen van 80-plussers daalde iets. Twee jaar geleden waren er 1,65 miljoen mensen met een of twee ouders op die leeftijd. Dat waren er in 2012 nog 1,67 miljoen. 32 procent van de kinderen van 80-plussers gaf in 2012 mantelzorg. Tien jaar later is dit percentage gestegen naar 37 procent. 7 procent voelde zich zwaar belast door mantelzorg, tegenover 5 procent in 2012.

Belasting door mantelzorg

Mannen geven minder vaak mantelzorg dan vrouwen. Ongeveer een kwart van de zonen van 80-plussers gaf in 2022 mantelzorg, tegenover de helft van alle dochters. Ook verschilt de mate waarin dochters en zonen belast zijn door mantelzorg. 14 procent van de dochters verleent minimaal 8 uur per week mantelzorg, terwijl 7 procent van de zonen dat doet. 9 procent van de dochters van 80-plussers voelt zich hier zwaar belast door. Dit komt niet alleen doordat ze meer tijd aan mantelzorg besteden, ook de mate van nabijheid speelt een rol. Kinderen die dichtbij hun ouders wonen geven bijvoorbeeld vaker mantelzorg dan kinderen die verder weg wonen. Enig kinderen geven vaker mantelzorg dan kinderen met broers of zussen. Zij voelen zich veelal ook zwaarder belast door de zorg.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky