Ouderenmishandeling nog lang niet altijd gemeld bij Veilig Thuis

Veilig Thuis ontvangt ieder jaar tussen 2.300 en 2.600 meldingen over ouderenmishandeling, maar nog lang niet alles komt aan het licht. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers hiermee te maken krijgt. Dit meldt Pointer.

Dat lang niet alle meldingen over ouderenmishandeling bij Veilig Thuis terechtkomen, heeft deels te maken met onbekendheid over ouderenmishandeling. Maar denken mensen veelal onterecht dat Veilig Thuis er is voor kindermishandeling. Dit is niet waar: ook psychische, fysieke en financiële mishandeling van ouderen kan er gemeld worden.

Psychische mishandeling komt het vaakst voor

Psychische mishandeling komt het vaakst voor onder ouderen en daarna financieel misbruik. Lichamelijk geweld tegen een oudere komt van de drie het minst vaak voor. Ouderen worden veelal financieel misbruikt door degenen die het dichtst bij ze staan, zoals kinderen, mantelzorgers of zorgverleners. Het kan beginnen bij slechts een boodschapje doen voor jezelf met je moeders pinpas, dat kan leiden tot regelmatig honderden euro’s van de bankrekening af trekken.

Mantelzorg ontspoort

Ook ontspoorde mantelzorg komt vaker voor. Deze vorm van mishandeling gebeurt veelal niet bewust en komt door overbelasting bij een mantelzorger. Wel zijn het soms zeer kwalijke situaties. “Een oudere die op een stoel wordt vastgebonden omdat de partner boodschappen wil gaan doen en bang is dat zijn partner met dementie anders wegloopt of een man die zijn vrouw niet meer van de wc afkrijgt en haar dan maar laat zitten”, aldus Hiske Jaspers, projectleider Aanpak Ouderenmishandeling bij Veilig Thuis.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky