Duizenden ouderenwoningen en 30 Lang Leven Thuisflats in Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil voor 2030 dertig Lang Leven Thuisflats realiseren en duizenden geclusterde woning laten bouwen. In 2040 is straks meer dan een kwart van de huishoudens ouder dan 65 jaar. Het aandeel 85-plussers verdubbelt. Op dit moment woont ongeveer 60 procent van de 65-plussers in een niet volledig toegankelijke woning. Om ervoor te zorgen dat zij hier in de toekomst naartoe kunnen verhuizen, zijn nieuwe woonzorgconcepten nodig. En daar komen de geclusterde woningen en Lang Leven Thuisflats om de hoek kijken. Dit meldt de gemeente Amsterdam. 

Lang Leven Thuis flats zijn bestaande (sociale huur) flats die door bouwkundige aanpassingen en het toevoegen van zorgfuncties en dagbesteding, geschikt worden gemaakt voor langer zelfstandig thuis wonen. Een vast team van zorgpersoneel zal daar altijd aanwezig zijn.

Bestaande voorraad en nieuwbouw

Met de uitvoeringsagenda ouderenhuisvesting zet de gemeente Amsterdam ook in op het realiseren van duizenden geclusterde woningen: in de bestaande voorraad maar ook met nieuwbouw. Tot 2040 zijn 23.000 geclusterde woningen nodig. Een deel van deze woningen wordt ondergebracht in de Lang Leven Thuisflats, maar er komen ook nieuwbouwwoningen voor ouderen bij.

Met voorrang toewijzen

Woningbouwcorporaties en de gemeente Amsterdam stellen straks vast of ouderen ook met voorrang woningen toegewezen kunnen krijgen en of gemengd toewijzen ook mogelijk is – bijvoorbeeld door ouderen samen te laten wonen met studenten. Met het zorgkantoor en corporaties komen afspraken over behoud van de bestaande verpleeghuisplekken en het selecteren van zeker tien locaties waar ouderenwoningen gebouwd kunnen worden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky