Normal_home-office-336377_1920

Tijdens de intelligente lockdown aan het begin van de coronacrisis hebben mensen met een verstandelijke beperking vaker contact gezocht met DigiContact, ondersteuning via beeldbellen. Het aantal contactmomenten is in die periode aanzienlijk gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. Dit blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Journal of Intellectual Disability Research. Dit meldt Stichting Philadelphia.
 

Vooral contact zonder afspraak steeg

De resultaten van het onderzoek bevestigen de ervaringen van de werkvloer. Onderzoeker Miriam Zaagsma: “Het waren vooral de ongeplande contacten, dus zonder afspraak, die omhoogschoten in de eerste weken na de allereerste persconferentie waarin premier Rutte diverse maatregelen aankondigde. De geplande contacten (met afspraak) stegen ook, maar deze groei was langzamer en minder groot. Bovendien startte deze toename een aantal weken later.”

Mogelijke verklaringen

Volgens Zaagsma zijn er meerdere verklaringen voor de stijging van het aantal contactmomenten:
• Cliënten maakten zich mogelijk de eerste weken extra zorgen
• Ze waren op zoek waren naar toegankelijke informatie en advies
• Het kan ook zijn dat andere steun (bijvoorbeeld van de ambulant begeleider, vrijwilligers, familie en/of vrienden) tijdelijk verminderde of stopte, waardoor er vaker ondersteuning via DigiContact werd gezocht.

Door beeldbellen via DigiContact kon ondersteuning doorgaan

De toename in het aantal ondersteuningscontacten bleek voor een groot deel te komen doordat cliënten die DigiContact al langer gebruikten tijdens de intelligente lockdown vaker contact zochten. Daarnaast kwamen er ook cliënten bij die voorheen hier nog geen gebruik van maakten. Onderzoeker Miriam Zaagsma: “Het onderzoek laat de waarde zien van een dienst als DigiContact. Doordat DigiContact er was, kon toch begeleiding worden gegeven op momenten dat het fysiek niet of minder mogelijk was. Wanneer je online begeleiding kunt aanbieden als zorgorganisatie, maakt dit je dienstenpakket flexibeler.”

 

Door: Nationale Zorggids