Normal_rolstoel_beperking_handicap

Nederland houdt zich nog steeds niet volledig aan VN-Verdrag voor mensen met een handicap, omdat mensen met een beperking onvoldoende betrokken zijn bij het opstellen van wetten en gehandicaptenbeleid. Het College voor de Rechten van de Mens benadrukt dat het betrekken van ervaringsdeskundigen niet vrijblijvend is, maar een verplichting binnen het VN-verdrag. Dit meldt Skipr. 

Wetten en beleid worden door betrokkenheid van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking beter en effectiever opgesteld én het zorgt voor een inclusievere samenleving, stelt het College. Sinds 2016 moet Nederland het VN-Verdrag voor mensen met een handicap naleven, zodat de positie van deze groep in ons land verbetert. Om participatie te realiseren is het belangrijk om te werken aan fysieke en digitale toegankelijkheid en het aanbieden van begrijpelijke informatie.

Door: Nationale Zorggids