Normal_rss_entry-261783

Het is voor scholen nog onduidelijk of kinderen uit het speciaal onderwijs de komende weken wel of niet naar school mogen komen. Maandagavond kondigde het kabinet aan dat alle scholen van 16 december tot en met ten minste 17 januari dicht moeten. Er worden wel een aantal uitzonderingen gemaakt, onder meer voor "kwetsbare kinderen".

Of leerlingen uit het speciaal onderwijs ook onder die groep vallen, is nog de vraag, aldus een woordvoerder van de VO-raad, het samenwerkingsverband van middelbare scholen. "Het is nog niet expliciet genoemd." De uitzondering voor leerlingen die praktijkonderwijs volgen, staat wel al zwart op wit. "Daaruit zou je kunnen afleiden dat leerlingen uit het speciaal onderwijs ook mogen komen, want hun onderwijs bestaat voor het overgrote deel uit praktijkvakken."

Het wordt voor middelbare scholen "een hele uitdaging" om de lesprogramma's op tijd in te stellen op onderwijs op afstand. "Ook eindexamenleerlingen mogen onderwijs op school blijven volgen. Dat betekent dat docenten deels online en deels klassikaal moeten gaan lesgeven." Het is dan ook cruciaal om snel te weten welke groepen leerlingen precies wel en niet naar school mogen komen, aldus de woordvoerder.

Uitzondering

Voor het voorgezet speciaal onderwijs wordt daarover nog gesproken, maar leerlingen uit het speciaal basisonderwijs moeten in principe naar huis, legt een woordvoerster van de PO-Raad, de koepel van basisscholen, uit. "Maar ook daar geldt dat voor kwetsbare leerlingen een uitzondering wordt gemaakt." Welke leerlingen aangemerkt worden als kwetsbaar, daar zijn volgens haar geen harde regels voor opgesteld. "Dat is aan de scholen zelf."

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs is het inderdaad aan scholen zelf om te bepalen welke leerlingen als 'kwetsbaar' worden aangemerkt. "Dat is hun eigen verantwoordelijkheid." Daarmee zou het speciaal onderwijs grotendeels open kunnen blijven. De informatie hierover op de website van Rijksoverheid wordt geüpdatet.

Door: ANP