Normal_normal_verkiezingen_stemmen

Uit onderzoek onder 8.600 ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken blijkt dat 9 procent twijfelt of niet gaat stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De meest genoemd reden hiervoor is dat men niet zeker weet of het stembureau wel veilig is. Veel mensen zouden daarom graag per post willen stemmen. Dit meldt Ieder(in). 

In het onderzoek van Ieder(in) en de Patiëntenfederatie wil 90 procent van de achterban gaan stemmen. De bereidheid om te stemmen neemt af bij mensen die heel hoge gezondheidsrisico’s lopen bij besmetting door corona. Zo geeft 15 procent van de onderzoeksgroep aan uit angst voor besmetting nauwelijks buiten te komen. Van deze groep zegt slechts 82 procent te gaan stemmen. Verder valt op dat het aantal mensen dat twijfelt of niet gaat stemmen vanaf 70 jaar vermindert (met ruim 50 procent). Mogelijk wordt dit verklaard door het feit dat poststemmen wel kan voor mensen die 70-plus zijn en daaronder niet.

Niet stemmen vanwege twijfels over veiligheid

Bij de mensen die niet gaan stemmen of het nog niet weten, is bij 54 procent de reden dat ze twijfelen over de veiligheid van de verkiezingen. Ook hier scoren de mensen die extra risico lopen hoger. 59 procent geeft aan tot de risicogroep voor corona te behoren en 68 procent zegt uit angst voor besmetting nauwelijks buiten te komen. 

Post-stemmen

10 procent van de mensen, die in het stembureau gaan stemmen, heeft twijfels over de veiligheid ervan en 1 procent vertrouwt het helemaal niet. De helft van de mensen die zich niet (helemaal) veilig wanen, zegt dat ze alleen naar het stembureau gaan omdat ze niet per post kunnen stemmen. Bij mensen onder de 70 jaar wordt deze reden door zelfs 59 procent genoemd.

Hoe kan het veiliger?

Wat zou helpen om veiliger te stemmen? 45 procent van de mensen die twijfelen of niet gaan stemmen antwoorden daarop: stemmen per post. Verder wordt door iedereen heel vaak genoemd het beperken van het aantal mensen in het stembureau.

De uitkomsten van het onderzoek baren Ieder(in) en de Patientenfederatie zorgen. Op het eerste gezicht is het aantal mensen dat niet gaat stemmen of twijfelt misschien niet zo hoog, maar het is belangrijk dat iedereen zijn  stem kan uitbrengen. Het recht om te stemmen, is een recht dat iedere Nederlander moet kunnen uitoefenen. Ook de mensen die een hoog gezondheidsrisico lopen.

Door: Nationale Zorggids