Normal_verkiezingen_stemmen

Op dit moment is zelfstandig stemmen niet voor iedereen mogelijk. Het stemproces, de stemlokalen en de stemhokjes zijn niet voor iedereen toegankelijk en assistentie mag niet altijd mee het stemhokje in. Achttien organisaties vinden dat dit anders moet. Er ligt nu een wetsvoorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat assistentie bij het stemmen voor een brede groep mogelijk moet maken. Deze ‘experimentenwet’ vergroot de toegankelijkheid van het verkiezingsproces en maakt hulp in het stemhokje voor een bredere groep mogelijk. Achttien organisaties hebben input geleverd voor de consultatie. Dit meldt Ieder(in). 

De Oogvereniging, MaculaVereniging, Bartimeus, Koninklijke Visio, Robbert Coppes stichting, LFB, Stichting Lezen en Schrijven, Sien, Stichting ABC, KBO-PCOB, Alzheimer Nederland, NOOM, VGN, EMB, Helpende Handen, Dit Koningskind, Kansplus en Ieder(in) hebben input geleverd voor de internetconsultatie over dit wetsvoorstel. Kernpunt daarvan is dat ze vinden dat zelfstandig stemmen de norm moet zijn. En dat voor iedereen die dit (nog) niet zelfstandig kan, assistentie in het stemhokje mogelijk moet zijn.

Assistentie naar eigen keuze

In de internetconsulatie adviseren de organisaties dat assistentie naar eigen keuze mogelijk wordt voor mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, mensen met dementie, een psychische kwetsbaarheid, laaggeletterdheid of mensen die analfabeet of anderstalig zijn.

Duur van experiment verkorten

Het ministerie wil 5 jaar lang, tijdens de verschillende verkiezingen en maar in vijf gemeenten experimenteren met de nieuwe wet. De ouderen-, gehandicapten- en andere belangenorganisaties willen dat deze periode korter wordt en dat het aantal gemeenten wordt uitgebreid tot een representatief aantal.

Ondersteuning in alle stemlokalen

In ieder stemlokaal zou algemene ondersteuning en hulp mogelijk moeten zijn. De informatie over hoe om te gaan met verschillende mensen, moet worden opgenomen in de training van stembureauleden, adviseren de organisaties.

Begrijpelijke en toegankelijke informatie

Alle informatie over verkiezingen en mogelijkheden voor ondersteuning moet overzichtelijk, begrijpelijk en op een toegankelijke manier gecommuniceerd worden bij de start van de experimentenwet.

Begeleiding voor mensen met een fysieke beperking moet blijven

De mogelijkheid voor mensen met een fysieke beperking om een begeleider naar eigen keuze mee te nemen moet blijven bestaan en de mogelijkheden om zelfstandig te kunnen stemmen moet worden verruimd, bijvoorbeeld door de stemmal in alle gemeenten neer te zetten.

Tot slot betuigen de organisaties dat het belangrijk is om te leren van de ervaringen die mensen hebben met de toegankelijkheid van het stemproces en de ondersteuning daarbij. Ervaringsdeskundigen zouden betrokken moeten worden bij de definitieve vormgeving van de wet.

Door: Nationale Zorggids