Gezamenlijke aanpak complexe psychiatrische problematiek in Tilburg

Op dinsdag 22 maart 2022 bekrachtigden de gemeente Tilburg, GGz Breburg, CZ en Coöperatie VGZ een gezamenlijke aanpak voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Dat meldt Gemeente Tilburg. 

Cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening kampen met complexe problematiek op meerdere vlakken. Naast de psychiatrische aandoening hebben zij vaak verslavingsproblematiek, een (licht) verstandelijke beperking, financiële problemen en/of moeite met zelfstandig wonen. Mensen die door hun psychiatrische problematiek bijvoorbeeld verslaafd en dakloos zijn geraakt, om die reden schulden hebben opgebouwd en zo ook hun sociaal netwerk hebben verloren. Hierdoor zijn er bij deze cliënten vaak veel verschillende instanties betrokken. Denk daarbij aan hulpverleners uit de GGZ, de Wmo, de schuldhulpverlening, de woningbouw en de politie. De samenwerking tussen deze partijen kan nog veel beter. Zodat cliënten, dankzij de inzet van al deze instanties, sneller de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Intensievere samenwerking

Het bieden van de juiste hulp en ondersteuning op het juiste moment op de juiste plek vraagt om een intensievere samenwerking tussen de GGZ en het sociaal domein. Wethouder zorg en welzijn, Rolph Dols: “Met deze stap wordt het nog sneller duidelijk wie wat kan betekenen en waar we elkaar kunnen en moeten versterken. Intensiever samenwerken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid vergroot de kans op tijdig herstel.” Vanaf september 2022 gaan de gemeente Tilburg, GGz Breburg en zorgverzekeraars CZ en VGZ daarom meer samenhangend werken in Tilburg. Cliënten krijgen dan vanuit één plek op verschillende domeinen hulp, ondersteuning en behandeling geboden. Het voordeel van het werken binnen één team is dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat voor de cliënt en dat het makkelijker wordt om informatie te delen en oplossingen te zoeken.

Tilburg Integraal

Op 22 maart tekenden de partijen een intentieverklaring om deze groep in Tilburg integraal te ondersteunen. Landelijk krijgt integrale samenwerking om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening beter te ondersteunen ook steeds meer aandacht. De gemeente Tilburg, GGz Brebrug, CZ en VGZ zijn er trots op dat zij hiervoor, als één van de eersten in Nederland, concrete stappen zetten en kijken ernaar uit om zich hier samen hard voor te maken in Tilburg.

Door: Nationale Zorggids