Verzekerden moeten misschien meer betalen voor niet-gecontracteerde zorg

Het ministerie van Volksgezondheid wil de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg verlagen zodat verzekerden met een naturapolis gestimuleerd worden om gebruik te maken van gecontracteerde zorg. Zorgaanbieders moeten hiermee sneller een contract aangaan met zorgverzekeraars. Hiertoe mag demissionair minister Connie Helder van Volksgezondheid een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. Eerst moet dit gelden in de wijkverpleging en delen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit meldt Rijksoverheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om verzekerden met een naturapolis te vergoeden voor zorg van een zorgaanbieder zonder contract. Maar die vergoeding mag wel zo laag zijn dat verzekerden liever een gecontracteerde zorgaanbieder zoeken, maar niet zo laag zijn dat ze helemaal niet naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan. Dit heet het hinderpaalcriterium. Het nieuwe wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de uitwerking hiervan expliciet verankerd wordt in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Vergoedingshoogte

Als dat nodig is, moet het wetsvoorstel ervoor zorgen dat een (deel)sector van de zorg kan worden aangewezen en geregeld kan worden wat de hoogte is van de vergoeding van zorgverzekeraars aan verzekerden die gebruikmaken van niet-gecontracteerde zorg in die sector. De huisartsenzorg en acute zorg blijven hierbuiten. Ook zal dit niet gelden als een zorgverzekeraar zijn zorgplicht verzuimd. De vergoeding die dan geldt voor niet-gecontracteerde zorg is even hoog als de vergoeding die een verzekerde met een restitutiepolis zou krijgen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky