Normal_496px-river_congo.svg

Twee geadopteerde Congolese kinderen zijn gisteren in Nederland aangekomen bij hun adoptiefouders. Deze twee kinderen hebben gespecialiseerde medische hulp nodig, die ze in Nederland zullen krijgen. De kinderen maken deel uit van een groep van dertig door Nederlandse ouderparen geadopteerde kinderen, waarvan sommigen al bijna drie jaar wachten op vertrek uit Congo.

In september 2013 besloot de Congolese regering alle interlandelijke adopties op te schorten, ook als de procedure al helemaal was afgerond. Reden daarvoor waren signalen van kinderhandel en zogenaamde ‘door-adoptie’, waarbij een kind in het nieuwe land door andere ouders werd geadopteerd. Congo heeft expliciet aangegeven dat Nederland hier op geen enkele manier bij betrokken was.
 
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie reisde afgelopen december naar Kinshasa om deze kwestie met de Congolese autoriteiten te bespreken. Daar kreeg Teeven de toezegging dat de regering met voorrang zou kijken naar de twee dossiers van de kinderen die extra medische hulp nodig hebben. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de komst van deze kinderen naar Nederland. Het gaat om een 2-jarige jongen en 4-jarig meisje. 
 
De staatssecretaris blijft zich inzetten om ook de andere 28 kinderen zo snel mogelijk met hun adoptiefouders te verenigingen. De Congolese regering heeft aangegeven alle adoptiedossiers opnieuw te bekijken, het is op dit moment niet te zeggen hoe lang dat zal duren. Teeven zal dit nauwgezet blijven volgen en zich, waar nodig, persoonlijk met de kwestie blijven bemoeien.
 
© Nationale Zorggids