Normal_jongeren__telefoon__mobiel__sms__whatsapp__puber__vo__po

Ouders, jongeren en scholen worstelen nog steeds met het gebruik van smartphones. Zo zou een groot deel van de jongeren veel tijd kwijt zijn met hun online activiteiten en wordt de aandacht afgeleid van schoolwerk en sociale contacten. Toch blijkt alles niet zo negatief als aanvankelijk gedacht wordt en leidt matig gebruik niet direct tot ongelukkige kinderen. Dit meldt NOS.

Op scholen is het lastig om de smartphone nog weg te denken. Jongeren zitten vele uren per dag aan hun telefoon vastgekluisterd. Daarom zijn er scholen en ouders die het gebruik van een smartphone ronduit weigeren. Redenen daarvoor zijn onder andere dat een smartphone kan leiden tot ongelukkige kinderen en een hogere kans op zelfmoord. Dat is te lezen in het boek iGen van Jean M. Twenge.

Echter zegt Patti Valkenbrug, hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam, dat de onderzoeksmethode niet juist is. “In Amerika doen zij onderzoek en daarbij meten ze alles op hetzelfde moment. Dan weet je nooit wat oorzaak en gevolg is.” Het zou volgens haar kunnen zijn dat iemand al depressief is voordat hij of zij het internet gaat gebruiken. Volgens Valkenbrug is er geen wetenschappelijk bewijs dat smartphonegebruik jongeren ongelukkig, dommer, minder sociaal of depressief maakt.

Het zou dan ook niet zozeer de vraag moeten zijn of ouders en scholen het gebruik van de smartphone toestaan. Er zou juist gekeken moeten worden naar een gezonde hoeveelheid. In Nederland hebben 200.000 jongeren te maken met problematisch gebruik van een smartphone. Dit zou in de gaten gehouden moeten worden, helemaal met de snelle ontwikkelingen in de technologie. “Als ik nu vandaag zeg: de positieve effecten hebben de overhand, dan weet ik niet of dat over vijf jaar nog zo is”, aldus Valkenbrug.

Door: Redactie Nationale Zorggids