Geestelijke en lichamelijke gezondheid gebaat bij aanraking

Vrijwillige aanrakingen kunnen het mentale en fysieke welzijn van mensen verbeteren. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Herseninstituut. Een aai over de schouder bij verdriet of een knuffel na een vervelende dag helpen dus echt, stellen onderzoekers van het Social Brain Lab en het Universitair Ziekenhuis Essen. Dit meldt het Nederlands Herseninstituut.

Uit individuele studies in de afgelopen jaren zijn tegenstrijdige conclusies getrokken. De een zegt dat aanraking iemands welzijn verbetert en de ander stelt van niet. Door alle studies te combineren en grootschalig te analyseren, zijn de hersenonderzoekers tot een eenduidige conclusie gekomen: aanraking verbetert wel degelijk iemands mentale en lichamelijke gezondheid. Aanraking vermindert pijn, angst, depressie en stress. Mensen met mentale of fysieke gezondheidsklachten hebben meer baat bij aanraking dan mensen die hier geen last van hebben. “Dit is vooral relevant als je bedenkt hoe vaak aanraakinterventies over het hoofd worden gezien”, aldus eerste auteur van het onderzoek Packheiser.

Welke aanraking is het meest effectief?

Maar welke aanraking werkt dan het beste? De studie toont aan dat aanraking wel degelijk geoptimaliseerd kan worden, maar dat de belangrijkste factoren niet per se degene zijn die we vermoeden, aldus professor Keysers van het Social Brain Lab. Het blijkt niet uit te maken wie je aanraakt, hoe of hoe lang. Dus een knuffel van een vriend of familielid is even effectief als een therapeutische massage. Pas als rekening wordt gehouden met de frequentie van de interventie, ontstaan er verschillen. Des te vaker een aanrakingsmoment plaatsvindt, des te groter de impact. Snelle knuffels kunnen dus impactvoller zijn als deze veel vaker plaatsvinden dan een sporadische massage.

Aanraakrobot

Interventies met objecten en robots blijken ook waardevol te zijn, zoals aanraakrobots of verzwaringsdekens. Wel benadrukken de onderzoekers dat deze minder effectief zijn voor het verbeteren van het mentale welzijn. Voor het verbeteren van angst- of depressieklachten is wel degelijk menselijke aanraking nodig.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky