Normal_rss_entry-167927

De uitzetting van kinderen die al lange tijd in Nederland verblijven maar geen recht hebben op asiel, wordt voorlopig niet stilgelegd. Regeringspartijen ChristenUnie en D66 spraken zich uit voor zo'n uitzetstop, maar coalitiepartner VVD houdt voet bij stuk.

ChristenUnie en D66 dringen aan op een denkpauze, omdat coalitiegenoot CDA zich aan hun zijde heeft geschaard en nu ook een soepeler kinderpardon bepleit. Daardoor hebben zij nu een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wijst erop dat er altijd kinderen zullen moeten terugkeren naar hun moederland, ook als het kinderpardon zou worden verruimd. "Dus dat moet je niet stopzetten, want dat verlengt alleen maar de onzekerheid.''

Verruiming

Op het gebruikelijke coalitieoverleg maandagochtend stond veel spanning, door de draai van het CDA en het aandringen van ChristenUnie en D66. Maar de VVD maakte al voor aanvang duidelijk dat zij de coalitiegenoten aan de afspraken uit de kabinetsformatie houdt. In het regeerakkoord is vastgelegd dat er niets aan het kinderpardon verandert.

De VVD wil hoe dan ook het onderzoek afwachten dat verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers, een partijgenoot, heeft ingesteld naar de langdurige asielprocedure voor gezinnen en de kinderpardonregeling. Dijkhoff ziet nog altijd niets in verruiming van de pardonregeling, omdat die andere asielzoekers zou aanmoedigen hun verblijf eindeloos te rekken.

Op het lot van de Armeense familie Grigoryan, die maandagmiddag per vliegtuig naar Armenië moet terugkeren, willen de regeringspartijen niet ingaan. Ze spreken zich "niet uit over individuele gevallen''.

Door: ANP