Normal_geweld_agressie

De colleges van burgemeester en wethouders van vijftien gemeenten in Noord-Holland Noord hebben de nieuwe regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 vastgesteld. Met deze visie zetten zij een belangrijke stap in de gezamenlijke aanpak ervan. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De nieuwe visie zorgt dat partijen nog beter kunnen samenwerken. Voor goede hulpverlening is het belangrijk dat alle partijen dezelfde taal spreken en goed samenwerken. Zo kan er snel en effectief hulp worden geboden.

De gezamenlijke visie zorgt voor één manier van werken. De regiovisie gemaakt samen met ketenpartners en gemeenten. Ook hebben ervaringsdeskundigen, voormalig slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling, meegedacht. Hierdoor sluit de visie goed aan bij wat nodig is om de problemen aan te pakken.

Kwetsbare doelgroepen

De verbinding tussen professionals die werken op het gebied van de zorg en op het gebied van veiligheid krijgt meer aandacht. Ook is het streven dat het makkelijker wordt om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Alle ambities zijn gericht op het voorkomen, het eerder signaleren en het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Ook wordt er aandacht besteed aan een aantal kwetsbare doelgroepen zoals slachtoffers van ouderenmishandeling en kinderen in kwetsbare opvoedsituaties.

Actieplan

Komend najaar wordt de visie voorgelegd aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Nadat zij de visie vaststellen, wordt er een actieplan opgesteld. Daarin staat welke gezamenlijke acties en activiteiten nodig zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Van de in totaal achttien gemeenten in NHN zijn er drie die het besluit nog op de agenda van het college van burgemeester en wethouders hebben staan.

Door: Nationale Zorggids