Normal_mishandeling_kind_knuffel_

Artsen mogen kinderen tussen de 1 en 12 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en uitzichtloos lijden, actief helpen bij het beëindigen van hun leven. Dit mocht al bij kinderen tot 1 jaar en bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar, wier ouders daarmee instemmen, meldt Skipr. 

Minister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de groep die nu nog tussen wal en schip valt, dat binnenkort niet meer doet. Het gaat om zo’n tien tot vijftien 1- tot 12-jarigen per jaar. “In een klein aantal gevallen is de toepassing van alle mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend. Het kind lijdt daardoor in sommige gevallen onnodig (lang) zonder dat er perspectief is op verbetering.

Palliatieve sedatie 

Deze kinderen komen nu veelal te overlijden door ze te laten stoppen met eten en drinken. Ze krijgen daarbij palliatieve sedatie, waarbij het bewustzijn wordt verlaagd om het lijden te verminderen. Het proces kan vier tot zes dagen duren. Dat is een zware tijd voor ouders die geen contact meer kunnen maken met hun kind. Ook is het aanzicht van een uitgedroogd en stervend kind zeer zwaar. Euthanasie kan de lijdensweg voor ouders en kinderen verkorten.

Ouders en artsen pleiten al sinds september 2019 voor verruiming van het beleid, zodat ook kinderen tot 12 jaar uit het leven kunnen stappen als hun leven zich kenmerkt in uitzichtloos lijden.

Door: Nationale Zorggids