Normal_jeugdzorg

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) ziet in zijn onderzoeken bij minderjarige verdachten steeds meer nadruk op verdenkingen met een vorm van geweld. De afgelopen jaren neemt het aantal onderzoeken bij geweld toe. Het totaal aantal onderzoeken in strafzaken door de RvdK is gedaald. Dit blijkt uit de analyse van onderzoeken van de RvdK in de periode 2015-2020, meldt de raad. 

Het aantal onderzoeken door de RvdK bij jongeren die verdacht worden van een strafbaar feit is in de periode 2015-2020 gedaald van ongeveer 15.000 per jaar naar zo’n 10.000 per jaar. De relatief grootste daling doet zich voor bij strafbare feiten die samenhangen met vermogensdelicten (zoals diefstal en fraude). Dit is een daling van meer dan 50 procent in het aantal onderzoeken.

Zo veel mogelijk buiten het jeugdstrafrect 

Naast een algemene daling van de jeugdcriminaliteit is hierin het effect te zien van het beleid om (lichtere) strafbare feiten bij jongeren zo veel mogelijk buiten het jeugdstrafrecht af te doen. Denk daarbij aan een waarschuwing van de politie of een aanpak via Halt. Voor jongeren is het een voordeel dat zij hierdoor geen strafblad krijgen, en bij het vinden van een stage of baan wel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgen. Ook de aanpakken die bedoeld zijn om recidive te voorkomen en de inzet van jeugdhulp in combinatie met strafrecht dragen bij aan deze daling.

Vorm van geweld 

Tegelijk ziet de Raad sinds 2018 een toename in het aantal onderzoeken waarbij een vorm van geweld aan de orde is. Hoewel deze toename met 7 procent nog beperkt is, concentreert het werk van de RvdK in het jeugdstrafrecht zich steeds meer op het onderzoek bij jongeren die verdacht worden van een ernstig strafbaar feit. Deze onderzoeken zijn vaak complex vanwege de ernst van het delict en multi-problematiek die veel van de betrokken jongeren hebben. “Het zijn vaak jongeren met diverse problemen en die het erg moeilijk hebben. Ze zijn veelal niet in beeld bij de vrijwillige hulpverleningsinstanties of andere betrokken organisaties, totdat het mis gaat. Dat betekent dat de RvdK vaker een uitgebreid onderzoek doet naar wat nodig is voor deze jongeren. Bij deze doelgroep geven we vaak een advies waarin we straf met zorg combineren,” vertelt Herke Elbers, algemeen directeur van de RvdK.

Door: Nationale Zorggids