Luchtvervuiling door industrie schaadt gezondheid op alle leeftijden

Industriële luchtverontreiniging beïnvloedt de gezondheid in alle levensstadia. Baby’s die geboren worden in gebieden met zware industrie hebben een lager geboortegewicht. Schoolgaande kinderen hebben slechtere longen en volwassenen gebruiken vaker medicatie voor hart- en vaatziekten. Dat meldt het Erasmus MC.

De invloed van de industriële luchtverontreiniging begint al voor de geboorte. Dat blijkt uit de gegevens van bijna 4500 baby’s. Hoe meer hun moeders waren blootgesteld aan fijnstof (PM10), stikstofoxide (NOX), zwaveloxide (SO2) en vluchtige organische stoffen (VOS) hoe lager het geboortegewicht was.

Tien procent van hoogste blootgestelde moeders in Zeeuws-Vlaanderen krijgt gemiddeld 75 gram lichtere baby’s door de luchtverontreiniging afkomstig van de industrie. Een gewichtsvermindering van 75 gram is vergelijkbaar met het effect van meeroken tijdens de zwangerschap. Ter vergelijking: rokende moeder krijgen gemiddeld 270 gram lichtere kinderen.

"Wat dat exact betekent voor de gezondheid van de baby’s, dat weten we nog niet", zegt Arnold Bergstra. Hij promoveerde recent op het onderzoek. "Maar uit andere onderzoeken weten we wel dat kinderen met een lager geboortewicht een groter risico hebben op ademhalingsproblemen tijdens kindertijd en coronaire hartziekten, hoge bloeddruk en niet-insuline-afhankelijke diabetes op latere leeftijd. Vervolgonderzoek onder deze baby’s zou moeten uitwijzen of dat ook voor hen geldt."

Oudere kinderen in de leeftijd 7-13 jaar hadden vaker last van piepen op de borst als zij blootgesteld waren aan fijnstof (PM25) en stikstofoxide. Ook hadden ze vaker last van droge hoest. De onderzoeker bekeek de longfunctietesten van 665 kinderen en vond dat zij slechter scoorden op deze test. Gemiddeld was het verschil niet groot maar onder kinderen met een slechte longfunctie (kinderen met bijvoorbeeld astma) was er wel een substantieel verschil te zien.

Volwassenen die in de buurt van vervuilende industrie wonen hebben vaker last van chronische ziekten. "We zagen dat bewoners die worden blootgesteld aan fijnstof en stikstofoxide vaker medicijnen gebruiken tegen hart- en vaatziekten. Zwaveloxide en fijnstof leiden vaker tot ziekten die ontstekingsreacties geven, ofwel inflammatoire aandoeningen. In de buurt van de industrie is een toename tot zo’n 10 tot 15 procent mogelijk."

Impact op de gezondheid

De gevonden gemiddelde gezondheidseffecten zijn niet groot. De impact op de volksgezondheid wordt echter bepaald door de grootte van het gezondheidseffect en de grootte van de blootgestelde groep. Bergstra: "Omdat het om relatief grote groepen gaat is het daarom zinvol dat de overheid beleid maakt om de industriële luchtvervuiling terug te dringen, om zodoende de volksgezondheid te verbeteren."

Door: Nationale Zorggids