Ieder(in): stop pas met luchtalarm als er een toegankelijk alternatief is

Iedere eerste maandag van de maand hoor je in Nederland de luchtalarm-test. Bij een natuurramp of andersoortige ramp zal dit alarm ook te horen zijn. Maar de minister van Justitie en Veiligheid wil dit alarm vanaf 2025 vervangen voor de NL-Alert app. Volgens Ieder(in) is dit geen volwaardig alternatief en daarom roept de organisatie de minister en de Tweede Kamer op om pas te stoppen met het Waarschuwings- en Alarmsysteem (WAS) als er een toegankelijk alternatief beschikbaar is. Dit meldt Ieder(in).

Niet iedereen beschikt over een geschikte smartphone, maar er is in Nederland ook een grote groep mensen die geen digitale vaardigheden heeft of deze vaardigheden (tijdelijk) verliest. Ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders hebben niet genoeg digitale vaardigheden. Is er voor hen geen volwaardig alternatief, dan bestaat het risico dat zij niet op tijd op de hoogte worden gebracht van crises.

Artikel 11 VN-Verdrag Handicap

Artikel 11 van het VN-Verdrag Handicap stelt dat overheden verplicht zijn om alle nodige maatregelen te nemen om bescherming en veiligheid van mensen met een handicap in risicovolle situaties te waarborgen. Het stoppen met WAS zonder toegankelijk alternatief, betekent dat Nederland dit artikel niet naleeft. Ieder(in) wil daarom dat de minister van Justitie en Veiligheid en Tweede Kamer niet al in 2025 stoppen met het luchtalarm, tenzij er een passend alternatief is waar alle Nederlanders toegang toe hebben.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky