Normal_vader_vaderschapsverlof_baby

Vaders vinden weinig steun als zij net als hun partner erg betrokken willen zijn bij de verzorging en opvoeding van hun kind. Dit blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers. Hoewel hun wens er wel degelijk is, wordt in de praktijk vooral de moeder betrokken bij alles wat om de baby draait. Vaders zijn een beetje het buitenbeentje. Om dit te veranderen, is een echte cultuuromslag nodig volgens Rutgers. Dit meldt RTL Nieuws.

Volgens de onderzoekers telt de moederschapsideologie zo zwaar in Nederland, dat vaders te weinig kansen krijgen. Het opnemen van vaderschapsverlof wordt door werkgevers, vrienden en familie te weinig te gestimuleerd. Hierdoor missen zij bijzondere momenten met hun pasgeboren kind. Ook onderwijs- en zorginstellingen hebben een rol in de voorkeur voor het betrekken van de moeder versus de vader. Zij zouden een actieve rol voor de vader kunnen stimuleren.

Vaders kunnen vanaf dit jaar vijf dagen betaald vaderschapsverlof krijgen. Maar niet alle vaders benutten dit, of durven te vragen naar verdere mogelijkheden na de geboorte van hun kind. Rutgers stelt dat de cultuuromslag nodig is om er voor te zorgen dat de nieuwe wetgeving succesvol wordt. Vanaf juli 2020 mogen vaders en partners wettelijk vijf weken verlof opnemen tegen 70 procent van hun loon. Dit zorgt ervoor dat vaders direct een band kunnen opbouwen met hun kind en de verzorgingstaken kunnen delen. Ook kunnen zij hun partner actiever ondersteunen in deze bijzondere maar ook vermoeiende periode.

Door: Nationale Zorggids