Normal_handen__wassen__kind__uitleg__ouder__kraan__water

Begin november verscheen het advies Loodinname via kraanwater, een advies op initiatief van de Commissie Signalering gezondheid en milieu. De kernboodschap: de Gezondheidsraad adviseert maatregelen te nemen om jonge kinderen te beschermen tegen te hoge blootstelling aan lood via het kraanwater. Het belangrijkste advies is om de resterende loden drinkwaterleidingen in circa honderd- tot tweehonderdduizend oude huizen te saneren. Het advies heeft meteen veel teweeg gebracht. Dit meldt de Gezondheidsraad.

Minister neemt advies ter harte

Meteen op de dag van publicatie van het advies verscheen ook een reactie van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Ook namens de minister voor Medische Zorg, en de minister van Binnenlandse Zaken liet zij weten het advies van de Gezondheidsraad ter harte te nemen. De minister reageert ook op het advies van de commissie om in de Europese discussie over de herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn te pleiten voor verlaging van de drinkwaternorm tot maximaal 5 μg/l. Van Nieuwenhuizen: “Ook internationaal blijft Nederland aandacht vragen voor vermindering van blootstelling aan lood.”

Onrust in Amsterdam over loden leidingen

In oktober was onrust ontstaan in Amsterdam-Noord, waar woningcorporatie Ymere de bewoners had aangeschreven omdat het kraanwater een hoog loodgehalte blijkt te bevatten. Het onderzoek van het RIVM en het advies van de Gezondheidsraad, heeft de maatregelen in een stroomversnelling gebracht. Ymere onderzoekt momenteel alle bedrijfsruimten en woningen gebouwd voor 1960.

Oproep aan scholen en kinderdagverblijven

Begin december plaatste het RIVM informatie op de website atlasleefomgeving.nl over aantallen en locaties van woningen, kinderdagverblijven en basisscholen van voor 1960, waar mogelijk loden leidingen kunnen worden aangetroffen.

Nadat de gemeenten Rotterdam en Utrecht aankondigden op grote schaal gemeentelijke gebouwen te controleren, riep de PO-raad de besturen van alle basisscholen op hetzelfde te doen. Ook BOinK - de belangenvereniging die ouders vertegenwoordigt in de kinderopvangbranche – roert zich in de discussie. Zij hopen dat het kabinet ingrijpt en eigenaren van panden verplicht stelt om loden leidingen te vervangen.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft aangekondigd in de Beleidsnota Drinkwater van april 2020 meer in detail in te gaan op de wijze waarop aan het advies van de raad invulling wordt geven. Bekijk voor meer informatie de infographic met een overzicht van de risicogroepen en handelingsopties of lees de antwoorden van de GGD GHOR op veelgestelde vragen over lood in kraanwater

Door: Nationale Zorggids