Normal_zomer__zon__warm__weer__blauwe_lucht

Woensdag 12 en donderdag 13 augustus is de luchtkwaliteit in Nederland lokaal mogelijk “zeer slecht” vanwege smog door ozon. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  adviseert mensen die klachten ondervinden om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is, zo meldt het RIVM. 

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. 

Ozonverwachting voor komende dagen

Vanwege de tropische temperaturen zijn de ozonconcentraties vandaag en morgen in het gehele land hoog. Naar verwachting is de luchtkwaliteit "slecht" en lokaal mogelijk "zeer slecht", met name in het midden en zuiden van het land en langs de kust. De luchtkwaliteit verbetert naar verwachting vanaf vrijdag.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, zoals nu met de aanhoudende hitte. Het komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Door: Nationale Zorggids