Normal_bloeddruk

Sinds 2017 kunnen zwangere vrouwen met een verhoogd risico op complicaties door een hoge bloeddruk, thuis worden gemonitord via SAF@Home. Dit e-healthprogramma is ontwikkeld door het UMC Utrecht in samenwerking met Luscii. Uit resultaten van een pilotstudie in 2020 bleek al dat deze manier van thuismonitoring leidt tot minder polibezoeken, minder echo’s en minder opnamen. Uit recenter onderzoek blijk dat vrouwen het gebruik van de app fijn vinden, met duidelijke instructies. Bovendien gaat het gepaard met 20 procent minder kosten. Dit meldt Skipr. 

De app werd eerst alleen ingezet bij vrouwen die door een hoge bloeddruk een verhoogd risico hebben op zwangerschapsvergiftiging. Voorheen moesten ze hiervoor regelmatig naar het ziekenhuis, maar SAFE@Home zorgt ervoor dat dat veel minder vaak hoeft. Thuismonitoring via de app blijkt goed bij te dragen aan de verplaatsing van zorg voor hoogrisico zwangeren naar huis. Ze zijn hierdoor minder belast en hoeven tot 25 procent minder naar de polikliniek. De kans op een opname is ook drie keer kleiner.

Uitbreiding thuismonitoring 

Het UMC Utrecht breidt het gebruik van de app uit voor alle zwangere vrouwen met een hoogrisico zwangerschap. Een landelijke studie, waar tien ziekenhuizen aan meedoen, moet vervolgens uitwijzen of het veilig genoeg is en hoe vrouwen het gebruik van SAFE@Home ervaren.

Door: Nationale Zorggids