Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

Door ouderen de mogelijkheid te geven om in kleinschalige zorgbuurthuizen te wonen, kunnen zij de periode dat ze moeten wachten op een plekje in het verpleeghuis overbruggen. De SP wil via een initiatiefwetsvoorstel voor elkaar krijgen dat de overheid deze zorgbuurthuizen opricht. Dit meldt de Volkskrant.

Door het verdwijnen van verzorgingshuizen, zijn ouderen aangewezen op langer alleen thuis wonen of verpleeghuiszorg bij een intensievere zorgbehoefte. Een oudere kan verpleegzorg thuis krijgen of verhuizen naar een verpleeghuis. Verhuizen is echter makkelijker gezegd dan gedaan: er staan ongeveer 15.000 wachtenden op de lijst voor een plekje in een verpleeghuis.

De SP ziet dat ouderen die eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen door de wachtlijst tussen wal en schip komen te vallen. “Kijk naar de klacht van ziekenhuizen over ouderen die op de eerste hulp komen en, als ze opgenomen zijn, nergens heen kunnen. Daarvoor is het zorgbuurthuis een oplossing”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen. Zorgbuurthuizen kunnen een tijdelijk woonplek worden voor ouderen die er willen wonen en een gezellige locatie voor zelfstandige ouderen om eenzaamheid tegen te gaan.

Zorgminister Hugo de Jonge liet eerder al weten niets te zien in overheidsbemoeienis in de ouderenzorg. Wel staat hij open voor het steunen van initiatieven middels stimuleringsregelingen. 

Door: Nationale Zorggids