Normal_oudere_rollator_ziekenhuis

In 2019 ontvingen 53.000 mensen geriatrische revalidatiezorg, een vorm van ouderengeneeskunde waarbij de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk is voor de medische behandeling en coördinatie en afstemming van de zorg. Verspreid over het land bieden ruim 140 instellingen deze zorg aan. Veel van deze instellingen zijn ook actief in de langdurige zorg, meldt Vektis in een nieuwe factsheet over geriatrische revalidatiezorg. 

De meeste patiënten ontvangen geriatrische revalidatiezorg (grz) na een ziekenhuisbehandeling voor botbreuken of gewrichtstrauma, bijvoorbeeld door een ongeluk. In 2019 ging het om 16.000 mensen, dat is zo’n 30 procent van alle grz-patiënten. In datzelfde jaar kregen mensen grz na een beroerte/CVA, geplande orthopedie of overige orgaanaandoeningen. Het minst vaak werd grz verleend aan mensen na amputaties, hartaandoeningen of oncologische aandoeningen.

Verblijfsduur en behandeluren

De verblijfsduur in een instelling en het aantal behandeluren varieert van patiënt tot patiënt, zegt Vektis. In 2019 verbleven patiënten gemiddeld 43 dagen in een grz-instelling. Bij grz na een amputatie is de verblijfsduur gemiddeld 67 dagen, terwijl na geplande orthopedie mensen gemiddeld 30 dagen in een grz-instelling verblijven.

Tijdens het verblijf krijgt de patiënt tal van behandelingen van een specialist ouderengeneeskunde, een sportarts en/of een verpleegkundig specialist. Bijna alle patiënten krijgen daarnaast fysiotherapie en ergotherapie. Ook gesprekken met een psycholoog komen veel voor. Het aantal behandeluren varieert van 31 uur bij geplande orthopedie tot 55 uur bij amputaties.

Gemiddelde zorguitgaven

De opnameduur en het aantal behandeluren bepalen ruwweg de uitgaven per patiënt. Ook deze varieert dus per patiënt en per diagnose. De gemiddelde uitgaven bij mensen met grz na geplande orthopedie bedragen ongeveer 10.000 euro. Bij amputaties duurt het traject tweemaal zo lang en bedragen de uitgaven gemiddeld 21.000 euro.

Door: Nationale Zorggids