Normal_ouderen_ouderenzorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stemt in met de voorgenomen fusie van de zorginstellingen Thebe en Ruitersbos. Thebe is een zorginstelling in onder meer de regio West-Brabant en biedt onder andere verpleeghuiszorg, dagactiviteiten en wijkverpleging aan. Ruitersbos is een zorginstelling in Breda en biedt naast verpleeghuiszorg ook onder andere dagactiviteiten aan. Dit meldt ACM.

Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat na de voorgenomen concentratie de fusiecombinatie van Thebe en Ruitersbos de grootste aanbieder van verpleeghuiszorg en dagactiviteiten in de gemeente Breda zal zijn. Toch blijven er in de gemeente Breda voldoende andere zorgaanbieders over die ook actief zijn op deze gebieden. Dit is van belang omdat een te sterke positie van een verpleeghuisinstelling in een regio negatieve gevolgen voor cliënten kan hebben, aldus ACM. Een verpleeghuisinstelling kan dan bijvoorbeeld besluiten om bepaalde locaties te sluiten of samen te voegen waardoor kwetsbare ouderen en/of hun naasten niet meer kunnen kiezen voor het verpleeghuis dat het beste bij hun wensen aansluit.

Diversiteit

Ook een gefuseerde partij met een sterke positie kan zorgen voor diversiteit tussen locaties. Maar het is moeilijker om mensen tegen bijvoorbeeld het sluiten of samenvoegen van locaties te beschermen als een verpleeghuisinstelling eenmaal een sterke positie heeft.

Kwaliteit van zorg

Ruitersbos wil met Thebe fuseren om ook in de toekomst de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. Ruitersbos stelt dat zij door een fusie met Thebe een impuls kan bieden aan de kwaliteit van zorg aan cliënten door investeringen in zorgtechnologie en dat de fusie kan bijdragen aan de realisatie van nieuwbouw die Ruitersbos voor ogen heeft, terwijl de goede aspecten van de identiteit van Ruitersbos worden gewaarborgd.

Door: Nationale Zorggids