500.000 euro voor onderzoek revolutionaire behandeling parkinson

ParkinsonNL ontvangt een bedrag van 500.000 euro. Dit bedrag komt ten goede aan onderzoek Slow-SPEED: ‘Slowing Parinson’s early through exercise dosage’ van prof. dr. Bas Bloem en dr. Sirwan Darweesh van het Radboudumc. Het is het eerste grootschalige onderzoek in de wereld naar een potentieel ziektevertragende behandeling in de prodromale fase van parkinson, de fase waarin mensen geen of nog maar heel weinig ziekteverschijnselen hebben, en wanneer de ziekte nog niet vergevorderd is. Dat meldt ParkinsonNL.

De bevlogen schenker, die anoniem wil blijven, wil met deze bijdrage impact maken. De gift wordt in een zogeheten Fonds op Naam ondergebracht. ParkinsonNL zorgt ervoor dat de besteding volgens de gemaakte afspraken verloopt. Deze schenking kwam tot stand door een nauwe samenwerking met Rabobank Charity Management.

Dit project levert een bron van informatie op over de haalbaarheid van een behandeling in een heel vroeg stadium van de ziekte op afstand, over de haalbaarheid van digitale uitkomstmetingen en over de mogelijke werking van het vertragen van prodromale parkinson. In het project wordt bewegen gestimuleerd door middel van gamification. Zo wordt de betrokkene in de thuisomgeving door middel van een smartwatch aangezet om in beweging te komen.

De gift van 500.000 euro geeft hoogleraar Neurologie Bas Bloem van het Radboudumc ook extra gewicht om andere geldschieters, zoals de Michael J. Fox Foundation en Parkinson’s UK over de streep te krijgen om te investeren in dit project dat een totaalbudget heeft van drie miljoen euro. Bloem: “Dit is mijn meest revolutionaire en stoutmoedige plan ooit. Het is voor het eerst ter wereld dat er een parkinson studie internationaal op afstand wordt gedaan.”

Dit project kan de basis vormen voor effectieve preventie van parkinson, waarmee de snelle wereldwijde groei van het aantal mensen met parkinson eindelijk geremd kan worden.

Extra speciaal

Adse Jelles, directeur ParkinsonNL, is zeer verheugd met de bijdrage aan het onderzoek via ParkinsonNL. “Ook deze grote bijdrage laat dit zien dat we in de relatief korte tijd van ons bestaan al veel vertrouwen hebben van grote geldgevers.  Eerder kregen we onder meer al 900.000 euro van de Vriendenloterij en grote bijdragen van een familiefonds. We bestaan pas een jaar en dan is een Fonds op Naam van deze omvang heel bijzonder. Wij hopen dat onze drive en ons ondernemerschap nog veel meer stichtingen en vermogende particulieren die écht het verschil willen maken tegen deze progressieve ziekte zal inspireren om te investeren in onderzoek en innovatie om parkinson te stoppen. Een Fonds op Naam is voor de gever ook dankbaar. Zij kunnen precies zien wat hun schenking betekent voor en wat de resultaten zijn van het onderzoek. Bovendien kan het ook fiscaal aantrekkelijk zijn.”

Door: Nationale Zorggids