Normal_pillen__medicijnen__geneesmiddelen__tabletten

Ruim 40 procent van de mensen met een longziekte die meededen aan de jaarlijkse Nivel Longmonitor geeft aan dat zij in het afgelopen jaar één of meer keer gewisseld zijn van medicatie. Als reden voor deze wisselingen noemen zij het vaakst een verandering in de vergoeding van de medicatie of in de verkrijgbaarheid ervan. Dit meldt Nivel. 

De meeste mensen met een chronische longziekte gebruiken langdurig medicatie. Maar liefst 90 procent van de ondervraagde mensen met COPD gebruikt langer dan een jaar één of meerdere voorgeschreven medicijnen. Voor mensen met astma is dit 82 procent en voor mensen met zeldzame longaandoeningen 80 procent. Van deze medicijngebruikers geeft in totaal 42 procent aan dat zij in het afgelopen jaar één of meerdere medicatiewissels hebben meegemaakt.

Vergoeding

Een medicatiewissel kan verschillende redenen hebben, medische en niet-medische. In het vragenlijstonderzoek van de Longmonitor noemden de mensen met een longziekte het vaakst een niet-medische reden, namelijk dat het medicijn dat ze eerder gebruikten niet meer werd vergoed (25 procent). Hierbij zal het veelal om een merkwisseling gegaan zijn. Vooral mensen die van inhalatiemedicatie gewisseld zijn gaven dit als reden aan.
 
De tweede reden die veel deelnemers noemden is ook een niet-medische, namelijk dat het medicijn niet langer verkrijgbaar is (23 procent). Dit leidde tot wisseling van merk of van het medicijn zelf. Als medische redenen werden genoemd dat het oude medicijn niet goed meer werkte (21 procent) of bijwerkingen gaf (13 procent). Opvallend is dat één op de vijf mensen (21 procent) aangaf dat de reden van de medicijnwissel hen niet was verteld.
 
Michael Rutgers, directeur Longfonds, zegt dat het onnodig omzetten op andere medicijnen grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid. "Mensen voelen zich soms benauwder en zieker na omzetting naar een ander medicijn. Als het niet anders kan, dan moeten mensen met een longziekte duidelijke instructies krijgen over het gebruik van hun nieuwe medicijn van bijvoorbeeld, hun arts, longverpleegkundige of van hun apotheker."

Betere instructies

Mensen met een longziekte die een inhalator gebruiken kunnen problemen ondervinden bij het gebruik van nieuwe medicatie, omdat er verschillen zijn tussen inhalatoren. Een goede persoonlijke instructie over het gebruik van de nieuwe inhalator is daarom essentieel, evenals het regelmatig herhalen van deze instructie.
 
"Uit onderzoekt blijkt dat veel gebruikers van inhalatiemedicatie vaak onbewust fouten maken in het gebruik, zoals te hard of te zacht inhaleren. Dit geldt voor nieuwe gebruikers, maar ook voor veel mensen die zich al ervaren voelen en inhalatiemedicatie langdurig gebruiken. Duidelijk instructies en regelmatige herhaling zou goed gebruik van inhalatiemedicatie kunnen ondersteunen," legt junior onderzoeker Roland te Paske uit.
 
In het vragenlijstonderzoek gaven bijna alle deelnemers aan de Longmonitor die een inhalator gebruiken (95 procent) aan dat zij in het verleden een persoonlijke instructie hadden gehad. Hoewel 70 procent van hen ook herhaalinstructies kreeg, gebeurde dit nog niet vaak op vaste, regelmatige momenten, bijvoorbeeld bij periodieke controles.

Door: Nationale Zorggids