Beperkte gezondheidsvaardigheden bij 35 procent van Nederlanders

Ongeveer 35 procent van de Nederlanders is niet voldoende of slechts beperkt in staat om informatie over gezondheid en gezondheidszorg te vinden, begrijpen en te gebruiken. Zij beschikken volgens Nivel over onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden om beslissingen te nemen over hun eigen gezondheid en zorg. Vaak zijn dit ouderen en mensen met een lager opleidingsniveau. Dit meldt Nivel. 

Het is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden moeilijk om hun weg te vinden in de zorg en het gesprek aan te gaan met artsen en verpleegkundigen. Ze beschikken over minder vaardigheden om met gezondheid en ziekte om te gaan en hebben als gevolg daarvan ook minder goede gezondheidsuitkomsten dan mensen met voldoende gezondheidsvaardigheden. Dit is dan ook bepalend bij het ontstaan van gezondheidsverschillen, aldus Nivel.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky