Logo_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft privékliniek Medical and Beauty Clinic B.V. ook wel bekend als de Tian Men Clinic of Health & Food clinic of Stamcel Kliniek Nederland gevestigd in Rotterdam een bevel gegeven. Dit bevel houdt in dat deze zorgaanbieder geen zorg meer mag verlenen en gesloten blijft totdat de zorgaanbieder naar het oordeel van de inspectie weer voldoet aan de voorwaarden om zorg te kunnen verlenen. Dit meldt de IGZ. 

Tijdens de inspectiebezoeken van 29 januari 2016 en 2 februari 2016 stelde de inspectie ernstige tekortkomingen vast die een risico vormen voor de patiëntveiligheid en de gezondheid van cliënten.
De inspectie stelde onder meer tekortkomingen vast bij de dossiervoering, het ‘informed consent’, infectiepreventie, het onderhoud van medische hulpmiddelen, het omgaan met incidenten en calamiteiten en de medicatieveiligheid.

De zorgaanbieder had na de inspecties op 29 januari 2016 en 2 februari 2016 bevestigd dat bepaalde behandelingen niet meer zouden worden uitgevoerd. Het ging om behandelingen waarbij steriele medische hulpmiddelen werden gebruikt bij patiënten, waarbij gewerkt werd met apparatuur die niet onderhouden was en waarbij medicatie werd toegediend. Tijdens een inspectiebezoek op 11 maart 2016 is gebleken dat de zorgaanbieder in tegenstelling tot de eerdere toezeggingen toch dergelijke behandelingen heeft uitgevoerd.

De inspectie is van oordeel dat de tekortkomingen dusdanig omvangrijk en ernstig zijn dat direct moet worden ingegrepen, omdat er een gevaar is voor de veiligheid en/of de gezondheid van patiënten. De inspectie geeft daarom de zorgaanbieder het bevel geen zorg meer te verlenen. De zorgaanbieder moet sluiten en gesloten blijven totdat de zorgaanbieder de tekortkomingen voldoende heeft weggenomen en naar het oordeel van de inspectie weer voldoet aan de voorwaarden om goede zorg te kunnen verlenen. Het bevel heeft een geldigheidsduur van zeven dagen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de geldigheidsduur verlengen.

©Nationale Zorggids