Normal_burger-957227_960_720

Amsterdamse wethouder Eric van der Burg wil dat ongezonde voeding duurder wordt door extra accijns te heffen. Hij hoopt dat mensen minder snoep of vet voedsel kopen wanneer het meer gaat kosten. Als wethouder Zorg is Van den Burg actief op het gebied van preventie van obesitas bij kinderen. Dat meldt het Parool.

“Als je een flesje water vijftig eurocent laat kosten, en een blikje cola drie euro, kiest iemand waarschijnlijk eerder voor water. Ik denk dat het prijsmechanisme werkt”, zei Van den Burg tijdens een debat georganiseerd door artsenfederatie KNMG, de Dappere Dokters, De Balie en Het Parool. De extra accijnzen moeten worden gecombineerd met een verlaging van de loonbelasting, want als belasting geheven wordt moet dat ook gebruikt worden om gedrag in de samenleving te sturen. Daarom wil hij belastingen gebruiken als sturingsinstrument. Hij denkt dat goed gedrag bijvoorbeeld beloond kan worden door bijvoorbeeld groene energie goedkoper te maken of de accijnzen op gezonde voeding te verlagen.

Van den Burg ziet dat het preventiebeleid af en toe nog wordt gezien als betuttelend of bemoeizuchtig. “Mensen zitten er niet op te wachten dat de overheid gaat bepalen wat goed of slecht voor ze is.” Tot nu toe zijn er geen echte grote stappen genomen om overgewicht of roken tegen te gaan. De wethouder denkt dat het enerzijds te maken heeft met de lobby en macht van de voeding- en tabaksindustrie, anderzijds met de werkgelegenheid. Toch gaat hij door met zijn beleid. Hij wil ervoor zorgen dat mensen in de openbare ruimte meer verleid worden om te bewegen, meer speelplekken en pleinen zo inrichten dat niet alleen jongens, maar ook meisjes meer bewegen op school. Dat wil de gemeente doen door mee te betalen aan de inrichting van de schoolpleinen. En hij pleit er voor om snoepautomaten op scholen te verwijderen. 

©Nationale Zorggids