Normal_medicijne34534

De Europese adviesraad wil dat EU-lidstaten niet langer homeopathische geneesmiddelen op de markt brengen als niet wetenschappelijk is bewezen dat het middel daadwerkelijk effectief is. Nu gelden er nog andere regels voor reguliere en alternatieve geneesmiddelen, wat volgens de adviesraad niet alleen voor wantrouwen onder burgers zorgt, maar ook de patiëntveiligheid in gevaar brengt. Dit meldt NOS.

Nu wordt alleen nog beoordeeld over het middel veilig gebruikt kan worden, maar wordt de werking niet getest. Hierdoor wordt de markt overspoelt met middelen die claimen allerlei klachten weg te nemen, terwijl daar geen bewijs voor is. De overkoepelende Europese adviesraad van wetenschapsacademies EASAC waarschuwt voor het placebo-effect, waardoor noodzakelijke zorg soms niet tijdig wordt ingezet. Bovendien is er in veel Europese landen niet genoeg controle op het middel als het eenmaal op de markt is gekomen.

In het rapport is alleen gekeken naar geneesmiddelen die door klassieke homeopathie gewonnen zijn. Dit houdt in dat de middelen dermate verdund zijn met water, dat er bijna of geen werkzame stoffen meer aanwezig zijn. Homeopatisch arts Frans Kusse zit geen problemen in het gebruik van homeopatische middelen. “De EASAC denkt vanuit een puur scheikundig model; een middel kan pas werken als er werkzame moleculen in zitten. Terwijl wij zeggen: veel belangrijker is dát het werkt, en het bewijs daarvoor is er.”

De Vereniging tegen Kwakzalverij is te spreken over het voornemen van de adviesraad om homeopatische middelen te controleren op hun werking. Pas als wetenschappelijk is aangetoond dat een middel werkt, zou het op de markt gebracht mogen worden. Daarbij moet op de verpakking ook duidelijk staan wat de ingrediënten van het middel zijn.

Het advies van de Europese adviesraad geldt voor geneesmiddelen voor mensen, maar ook voor de medicijnen die in de veterinaire geneeskunde worden gebruikt. Voor dieren zijn er ook tal van homeopatische middelen verkrijgbaar, waarvan nooit is aangetoond dat deze daadwerkelijk effectief zijn.

Door: Redactie Nationale Zorggids